• RTV Uitzendingen •uitzending gemist Alzheimer Café / Tuesday Night Fever rss dinsdag 19:00 tot 21:00 uur
dinsdag 11 mei '21 19:00 uur20:00 uur
dinsdag 04 mei '21 19:00 uur20:00 uur


uitzending gemist Barrelhouse rss donderdag 20:00 tot 21:00 uur
donderdag 13 mei '21 20:00 uur
donderdag 06 mei '21 20:00 uur


uitzending gemist Black & Blues rss zondag 21:00 tot 22:00 uur
zondag 16 mei '21 21:00 uur
zondag 09 mei '21 21:00 uur


uitzending gemist Blasmusik Im Herzen rss maandag 20:00 tot 22:00 uur
maandag 17 mei '21 20:00 uur21:00 uur
maandag 10 mei '21 20:00 uur21:00 uur


uitzending gemist Brian On Air rss zondag 19:00 tot 21:00 uur
zondag 16 mei '21 19:00 uur20:00 uur
zondag 09 mei '21 19:00 uur20:00 uur


uitzending gemist Een praatje en een plaatje rss zaterdag 09:00 tot 10:00 uur
zaterdag 15 mei '21 09:00 uur
zaterdag 08 mei '21 09:00 uur


uitzending gemist Even Bildts rss zaterdag 12:00 tot 13:00 uur
zaterdag 15 mei '21 12:00 uur
zaterdag 08 mei '21 12:00 uur


uitzending gemist Fryslân Sjongt Gospel rss zondag 08:00 tot 09:00 uur
zondag 16 mei '21 08:00 uur
zondag 09 mei '21 08:00 uur


uitzending gemist Glorieklanken rss zondag 11:00 tot 13:00 uur
zondag 16 mei '21 11:00 uur12:00 uur
zondag 09 mei '21 11:00 uur12:00 uur


uitzending gemist Hemels  rss donderdag 19:00 tot 20:00 uur
donderdag 13 mei '21 19:00 uur
donderdag 06 mei '21 19:00 uur


uitzending gemist Het uur van Nynke rss zaterdag 11:00 tot 12:00 uur
zaterdag 15 mei '21 11:00 uur
zaterdag 08 mei '21 11:00 uur


uitzending gemist Kerkdienst rss zondag 09:00 tot 11:00 uur
zondag 16 mei '21 09:00 uur10:00 uur
zondag 09 mei '21 09:00 uur10:00 uur


uitzending gemist Koffie Radio rss maandag 10:00 tot 12:00 uur
maandag 17 mei '21 10:00 uur Nieuw programma11:00 uur Nieuw programma
maandag 10 mei '21 10:00 uur11:00 uur


uitzending gemist Koffie Radio rss dinsdag 10:00 tot 12:00 uur
dinsdag 11 mei '21 10:00 uur11:00 uur
dinsdag 04 mei '21 10:00 uur11:00 uur


uitzending gemist Koffie Radio rss woensdag 10:00 tot 12:00 uur
woensdag 12 mei '21 10:00 uur11:00 uur
woensdag 05 mei '21 10:00 uur11:00 uur


uitzending gemist Koffie Radio rss donderdag 10:00 tot 12:00 uur
donderdag 13 mei '21 10:00 uur11:00 uur
donderdag 06 mei '21 10:00 uur11:00 uur


uitzending gemist Melvin is wakker rss zaterdag 10:00 tot 11:00 uur
zaterdag 15 mei '21 10:00 uur
zaterdag 08 mei '21 10:00 uur


uitzending gemist Met Het Oog Op Morgen rss zondag 23:00 tot 24:00 uur
zondag 16 mei '21 23:00 uur
zondag 09 mei '21 23:00 uur


uitzending gemist Met Het Oog Op Morgen rss maandag 23:00 tot 24:00 uur
maandag 17 mei '21 23:00 uur
maandag 10 mei '21 23:00 uur


uitzending gemist Met Het Oog Op Morgen rss dinsdag 23:00 tot 24:00 uur
dinsdag 11 mei '21 23:00 uur
dinsdag 04 mei '21 23:00 uur


uitzending gemist Met Het Oog Op Morgen rss woensdag 23:00 tot 24:00 uur
woensdag 12 mei '21 23:00 uur
woensdag 05 mei '21 23:00 uur


uitzending gemist Met Het Oog Op Morgen rss donderdag 23:00 tot 24:00 uur
donderdag 13 mei '21 23:00 uur
donderdag 06 mei '21 23:00 uur


uitzending gemist Met Het Oog Op Morgen rss vrijdag 23:00 tot 24:00 uur
vrijdag 14 mei '21 23:00 uur
vrijdag 07 mei '21 23:00 uur


uitzending gemist Met Het Oog Op Morgen rss zaterdag 23:00 tot 24:00 uur
zaterdag 15 mei '21 23:00 uur
zaterdag 08 mei '21 23:00 uur


uitzending gemist Razende Roeland rss donderdag 21:00 tot 22:00 uur
donderdag 13 mei '21 21:00 uur
donderdag 06 mei '21 21:00 uur


uitzending gemist The Highway Of Country  rss woensdag 20:00 tot 22:00 uur
woensdag 12 mei '21 20:00 uur21:00 uur
woensdag 05 mei '21 20:00 uur21:00 uur


uitzending gemist Tsjerkelûden rss donderdag 18:00 tot 19:00 uur
donderdag 13 mei '21 18:00 uur
donderdag 06 mei '21 18:00 uur


uitzending gemist Waadhoeke Sjoernaal rss woensdag 19:00 tot 20:00 uur
woensdag 12 mei '21 19:00 uur
woensdag 05 mei '21 19:00 uur


uitzending gemist Wykein Aktueel rss zaterdag 13:00 tot 14:00 uur
zaterdag 15 mei '21 13:00 uur
zaterdag 08 mei '21 13:00 uur


uitzending gemist Zondagmiddagmatinee rss zondag 14:00 tot 17:00 uur
zondag 16 mei '21 14:00 uur15:00 uur16:00 uur
zondag 09 mei '21 14:00 uur15:00 uur16:00 uur